Palautus- ja kaupanperuutusehdot

Pe­ruut­ta­mi­nen ja pa­laut­ta­mi­nen ko­ti­myyn­nis­sä

Tuotteilla on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa voit perua kaupan ilman erityistä syytä. Peruuttamisoikeuteen on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia.

Ko­ti­myyn­ti­kau­pan pe­ruut­ta­mi­sil­moi­tus

Voit peruuttaa kaupan peruuttamisaikana syytä ilmoittamatta. Pelkkä tavaran palauttaminen ei riitä, vaan peruuttamisesta tulee ilmoittaa myyjälle peruuttamislomakkeella tai esimerkiksi sähköpostilla. Myyjän pitää antaa sinulle peruuttamislomake ja muu ohjeistus kaupan peruuttamisesta ennen sopimuksen tekoa. Sinun on tarvittaessa voitava osoittaa, että peruuttamisilmoitus on tehty.

Palauttaessasi tuotteita ota yhteyttä kiiras@kiirasinstruments.com

Pe­ruut­ta­mi­nen pe­ruut­ta­mi­sa­jan jäl­keen tai pe­ruut­ta­mi­soi­keu­den puut­tues­sa

Lähtökohtaisesti sopimukset sitovat kumpaakin osapuolta. Voit perua tavaran tai palvelun tilauksen ennen sen luovutusta, vaikka peruuttamisoikeutta ei olisikaan, mutta silloin kyseessä on sopimuksen rikkominen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että myyjällä olisi oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Ta­va­ran pa­laut­ta­mi­nen

Jos peruutat kotimyyntisopimuksen, sinun on palautettava tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei myyjä ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse.

Sinun tulee maksaa kotimyynnissä ostamasi tavaroiden palauttamisesta johtuvat välittömät kulut, jollei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä. Jos tavarat on toimitettu kotiisi sopimuksenteon yhteydessä, myyjän on kuitenkin noudettava tavarat omalla kustannuksellaan, jos tavarat eivät ole luonteensa, kuten kokonsa tai painonsa vuoksi palautettavissa helposti postitse.

Mak­sun pa­laut­ta­mi­nen

Myyjän on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava maksamasi rahat lukuun ottamatta ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet valitsemastasi muusta kuin myyjän tarjoamasta edullisimmasta toimitustavasta.

Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takaisin tai kunnes olet osoittanut esimerkiksi palautuskuitilla lähettäneesi tavaran takaisin, ellei myyjä ole velvollinen noutamaan tavaraa itse.